Spørretimespørsmål fra Roy N. Wetterstad (FrP) til sosialministeren

Datert: 03.02.1994
Besvart: 09.02.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Roy N. Wetterstad (Uav)

Spørsmål

Roy N. Wetterstad (FrP): "Fra regjeringshold har det nå kommet signaler om økt anvendelse av tvangsbehandling av rusmiddelmisbrukere.

Hva vil bli gjort for å tilrettelegge for tvangsbehandling?"


Les hele debatten