Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 04.02.1994
Besvart: 16.02.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Med bakgrunn i den høye arbeidsledigheten vi har i landet og det store behovet for ledige hender som finnes, spesielt innen eldreomsorgen, vil kommunal- og arbeidsministeren ta et initiativ for å vurdere muligheten av å kunne bruke arbeidsledighetstrygd i eldreomsorgen, slik at ledige hender kan brukes til meningsfylt arbeid?"


Les hele debatten