Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 08.02.1994
Besvart: 16.02.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "I Stortinget 29. april 1993 uttalte statsråd Grete Faremo at det i de forskjellige departementene ble jobbet raskt for at en flyktningemelding skulle komme til Stortinget med det første. I oversikten over hvilke saker som skal behandles av Stortinget våren 1994 står ikke flyktningemeldinga oppført.

Hvorfor følger ikke Regjeringa opp statsråd Faremo sitt løfte om å fremme en flyktningemelding for Stortinget?"


Les hele debatten