Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til fiskeriministeren

Datert: 25.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av fiskeriminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): En del fiskefartøyer, også betegnet som paragrafbåter, er dimensjonert ut fra et regelverk som har ført til at de blir farlige sikkerhetsmessig, med stor risiko for kantringsforlis. Dette er bekrefta gjennom forskning ved Marintek.

Har Fiskeridepartementet vurdert å endre regelverket for å hindre bygging av sjøfarlige båter, og å gi et finansielt tilbud for ombygging eller kondemnering av de båter som er i drift for å styrke sikkerheten for fiskerne?


Les hele debatten