Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til miljøvernministeren

Datert: 11.02.1994
Besvart: 16.02.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Forsvaret planlegger større utslipp av kjølevann i Lutvann. Lutvann er et viktig friluftsområde for folk i drabantbyene rundt Østmarka. En rekke friluftsorganisasjoner har protestert og stilt store spørsmålstegn ved den konsekvensanalysen som er utarbeidet.

Vil miljøvernministeren sørge for at Forsvaret ikke forringer frilufts- områdets kvalitet og at gjeldende bestemmelser for forurensning av drikke- vann ikke brytes?"


Les hele debatten