Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 11.02.1994
Besvart: 16.02.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Gardermobanen med hyppige togavganger vil medføre økt støyplage for beboere i Gamlebyen i Oslo og i Lillestrøm-området.

Vil samferdselsministeren sørge for at det blir tatt behørig hensyn til bomiljøet disse steder ved å legge banen i tunnell gjennom de mest berørte boområder?"


Les hele debatten