Spørretimespørsmål fra Ellen Chr. Christiansen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 07.02.1994
Besvart: 16.02.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ellen Chr. Christiansen (Uav)

Spørsmål

Ellen Chr. Christiansen (FrP): "Staten bevilger hvert år flere ti-talls millioner kroner til norskkurs for flyktninger og innvandrere. Disse kursene har imidlertid ingen avsluttende prøve, slik at det ikke foretas noen tester på om deltagerne har lært noe eller ei.

Vil statsråden sørge for at denne praksisen endres?"


Les hele debatten