Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 11.02.1994
Besvart: 16.02.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Kirkens primas, Oslo-biskopen Andreas Aarflot, har i sin årsmelding for 1993 tatt til orde for at kirken bør fristilles og selv kunne utnevne biskoper.

Vil statsråden imøtekomme dette ønsket fra kirken?"


Les hele debatten