Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til utenriksministeren

Datert: 25.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): 18 av medlemmene i den valgte ledelsen i det baskiske partiet Herri Batasuna er blitt arrestert. De risikerer å bli holdt fengslet på ubestemt tid. Den spanske staten prøver å knuse det baskiske partiet gjennom fengsling og annen forfølgelse. Norge har betydelig samkvem med Spania og har mulighet til å si i fra.

Hva gjør Den norske regjeringa for å markere at Spania krenker grunnleggende menneskerettigheter i sin behandling av den valgte ledelsen i det baskiske partiet?


Les hele debatten