Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

Datert: 11.02.1994
Besvart: 16.02.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "13. februar 1992 gjennomførte 26 personer fra politiet, Oslo fylkes- skattekontor og Oslo kemnerkontor en razzia mot kontoret til Tiny Transport A/S og hjemmene til 3 personer. Ca 3 500 kg regnskapsmateriale ble bort- kjørt. Ved 2 års-jubileet har firmaet intet hørt om saken eller de 2 forut- gående bokettersyn.

Når akter skattemyndighetene å ferdigbehandle saken?"


Les hele debatten