Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til helseministeren

Datert: 08.02.1994
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Mye tyder på at tilbud om ultralyd til alle gravide fører til en utsortering av mennesker med funksjonsfeil.

Godtar statsråden dette og hvis ikke, hva vil bli gjort for å hindre en slik utvelgelse av mennesker?"


Les hele debatten