Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 11.02.1994
Besvart: 16.02.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Det lenge planlagte prøveprosjekt mellom Sosial- og helsedepartementet og Oslo kommune for behandling av heroinmisbrukere med metadon, er enda ikke oppstartet.

Hva er grunnen til dette?"


Les hele debatten