Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til landbruksministeren

Datert: 18.02.1994
Spørsmålet er trukket tilbake

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Lillesand kommune har fått godkjend eigen vedtekt til konsesjonslovas § 5, for å sikre at heilårsbustader ikkje blir kjøpt opp til fritidsføremål. I strid med lokale vedtak har fylkeslandbruksstyret gjeve konsesjon for kjøp og bruk av eigedomen Kviviga - g.nr. 42 b.nr. 29 - til fritidsføremål.

Vil statsråden medverke til ein fornya gjennomgang av denne saka?"


Les hele debatten