Spørretimespørsmål fra Rita H. Roaldsen (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 17.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): "I "Landsplan for kystkultur" ble det fremmet en ide om å danne fartøyvernsenter langs kysten. På bakgrunn av dette har Riksantikvaren og Norsk Forening for Fartøyvern laget en rapport hvor dette er utredet nærmere.

Vil statsråden sørge for at dette arbeidet blir fulgt opp?"


Les hele debatten