Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 09.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Jernbanetrafikken i Østlandsområdet har i senere tid vært preget av sammenbrudd som har ført til store vanskeligheter for trafikantene.

Vil statsråden orientere Stortinget om hvilke tiltak han vil sette i verk som på kort og lengre sikt kan rette opp situasjonen?"


Les hele debatten