Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 17.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Televerket, region Bjørgvin, har tildelt et anbud på graving av grøft i Fjærlandstunnelen til Jølster Idrettslag. Dugnadsånd er positivt, men samtidig må det være grenseskiller i forhold til ordinært arbeid av hensyn til sysselsetting og til autorisasjon etter lov og krav om ansvars- og yrkesskadeforsikring etc.

Finner samferdselsministeren denne tildeling i pakt med loven samt jobb nummer en, økt sysselsetting?"


Les hele debatten