Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 18.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Jordfondet vart styrka for å løyse rasjonaliseringstiltak, makeskifte, i samband med flyplassutbyggjinga på Gardermoen. Eigedomen Herstua, g.nr. 144 b.nr. 3, i Nannestad er innløyst med middel frå Jordfondet.

Kva framdrift har Luftfartsverket når det gjeld å starte makeskifte for å løyse grunneigarspørsmål i samband med flyplassutbyggjinga?"


Les hele debatten