Spørretimespørsmål fra Thorhild Widvey (H) til samferdselsministeren

Datert: 18.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Thorhild Widvey (H)

Spørsmål

Thorhild Widvey (H): "Riksvegferjesambandet til Utsira har vært behandlet flere ganger i ulike organ siden 1988 uten at en har kommet frem til en løsning.

Vil statsråden ta initiativ til en hurtig løsning?"


Les hele debatten