Spørretimespørsmål fra Roy N. Wetterstad (FrP) til finansministeren

Datert: 17.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Roy N. Wetterstad (Uav)

Spørsmål

Roy N. Wetterstad (FrP): "De høye avgiftene på tobakk her i landet har skapt grobunn for organisert kriminalitet på dette området. Østlandet herjes av tyveribander som hittil i år har stjålet tobakk for over 10 mill. kroner.

Vil finansministeren i lys av dette ta initiativ til en revurdering av avgiftsnivået?"


Les hele debatten