Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til finansministeren

Datert: 18.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): "Dagens Næringsliv avslørte 17. februar 1994 at på grunn av ny regnskaps- lov er det avdekka ei gigantisk ekstragjeld i børsnoterte selskap på grunn av for lite avsett til pensjonsfond, midlar som dei skuldar dei tilsette og som bør vere sikra til ei kvar tid tilfredsstillande i desse bedriftene.

Kva tiltak vil finansministeren sette i gong for at desse selskapa snarast sett av midlar for å dekke sine pensjonskostnader tilfredsstillande?"


Les hele debatten