Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til justisministeren

Datert: 15.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av justisminister Grete Faremo

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Det har, naturlig nok, vakt stor oppsikt at 12 amerikanske stats- borgere og abortmotstandere ble utvist ved ankomst Fornebu 11. februar 1994.

Skjedde utvisningen etter ordre fra eller i samarbeid med justis- ministeren, og med hvilken begrunnelse?"


Les hele debatten