Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 25.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): I forbindelse med HVPU-reformen skulle det også gis et boligtilbud til hjemmeboende psykisk utviklingshemmede. Av 250 som i 1994 var registrert som behovstrengende i Bergen har kun 20 fått tilbud. Hjemmeboende psykisk utviklingshemmede har i mange tilfeller kommet i skyggen av de som bodde på institusjon, og har ikke fått økonomisk prioritet.

Hva vil sosialministeren gjøre for å løse denne situasjonen?


Les hele debatten