Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til helseministeren

Datert: 08.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av helseminister Werner Christie

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): "Oppfatter statsråden den praksis som i dag utøves, når det gjelder innvilgelse og gjennomføring av senaborter, ved norske sykehus, å være i overensstemmelse med abortlovens § 2 siste ledd?"


Les hele debatten