Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til helseministeren

Datert: 15.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av helseminister Werner Christie

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Ifølge brev av 11. februar 1994 fra fylkeslegen i Sør-Trøndelag vil helsetilbudet ved Regionsykehuset i Trondheim reduseres dramatisk hvis de vedtatte innsparingstiltakene for sykehuset gjennomføres. I brevet nevnes blant annet faglig uforsvarlig virksomhet og brudd på sykehusloven og lege- loven som mulige konsekvenser hvis tiltakene iverksettes.

Hva vil helseministeren gjøre for å sikre et fortsatt forsvarlig helsetilbud til befolkningen i Sør-Trøndelag?"


Les hele debatten