Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til forsvarsministeren

Datert: 16.02.1994
Spørsmålet er trukket tilbake

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Det er bekreftet at Forsvaret er i besittelse av et stort antall utrangerte dieselaggregater som er uten verdi for Forsvaret. Et privat firma ønsker å overta og reparere dem, da det finnes et stort behov i den sivile beredskap. Til tross for gjentatte henvendelser har firmaet ikke fått svar som kan gi grunnlag for oppstart.

Vil statsråden bidra til å finne en løsning?"


Les hele debatten