Spørretimespørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til miljøvernministeren

Datert: 14.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): "Selskapet Ocean Guard A/S fra Vestlandet har i samarbeid med SINTEF utviklet et konsept "Oil Guide" for oppsamling av olje fra skipsvrak og ønsker norske myndigheters tillatelse til å anvende denne teknologien.

Hva vil nærings- og energiministeren gjøre for å medvirke til at Oil Guide nå kan prøves ut på eksisterende forurensningskilder, og derved gis så vel nasjonale som internasjonale markedsmuligheter?"


Les hele debatten