Spørretimespørsmål fra Dagny Gärtner Hovig (A) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 24.02.1994
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 02.03.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Dagny Gärtner Hovig (A)

Spørsmål

Dagny Gärtner Hovig (A): "Ifølge en oversikt fra Norske Arkitekters Landsforbund disponerer bare ca 1/3 av alle norske kommuner arkitektfaglig kompetanse. Kommunene har hoved- ansvaret for kommune- og arealplanlegging, regulerings- og bebyggelsesplaner, bygningsutforming, byggeskikk, bygningsvern og landskaps- og kulturvern.

Vil Regjeringen vurdere å pålegge kommunene å sørge for at bygnings- rådene har tilgang på arkitektfaglig kompetanse, slik den svenske plan- og bygningsloven gjør?"


Les hele debatten