Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 25.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Det oppsamles årlig store mengder kvikksølvholdig amalgam fra rensefiltre, amalgamutskillere og avløp hos tannleger. De innsamlede amalgamrestene lagres hos tannlegene selv eller hos firmaer i dental- bransjen som har midlertidig tillatelse for lagring. I våre naboland er det innført retur- og gjenvinningsordninger for flere år siden.

Vil statsråden ta et intitiativ for å få etablert tilsvarende system?"


Les hele debatten