Spørretimespørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Datert: 23.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): "Salhusbrua var kort omtalt i St.prp. nr. 1 for 1993-94. Kostnads- overskridelsene på prosjektet er som kjent betydelige i forhold til hva brua i utgangspunktet var beregnet til å koste.

Vil statsråden komme tilbake til Stortinget med en bred orientering om årsakene til økningen i kostnadene og hvilke konsekvenser det eventuelt vil få for brukerne?"


Les hele debatten