Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 25.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Valget av trase gjennom Stordalen for rv 11 var blant annet begrunna med veitilknytning til Sauda. Ifølge brev 9. september 1993 fra Miljøvern- departementet kreves det at eventuell veiforbindelse til Sauda må tas med i reguleringsplanen samtidig med trasevalg for rv 11.

Hva vil dette innebære for tidsplanen for ny Åkrafjordvei?"


Les hele debatten