Spørretimespørsmål fra Thorhild Widvey (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 18.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Thorhild Widvey (H)

Spørsmål

Thorhild Widvey (H): "Flere fra hotell- og restaurantnæringa har i media kommet med sterk kritikk av den nye lærlingeordning.

Vil statsråden ta nødvendig initiativ slik at arbeidsgiver gis større mulighet for påvirkning ved inntak av lærlinger slik at reformens intensjoner kan oppfylles?"


Les hele debatten