Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 23.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Universitetsstyret i Tromsø har besluttet å stenge Institutt for samfunnsvitenskap for opptak av nye studenter fra høsten. Samtidig ønsker universitetsstyret å ta inn 493 færre studenter enn ved årets opptak.

Er dette vedtak statsråden vil gi sin tilslutning til?"


Les hele debatten