Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Oppfølgingen av St.meld. nr. 54 for 1989-90 gjør at Huseby utdannings- senter er inne i en endringsfase. Blant annet trappes det 3-årige videre- gående skoletilbudet ned. I framtida skal elevene sikres et tilpasset og tilrettelagt opplæringstilbud i sitt nærmiljø. Blinde og svaksynte unge har behov for å komme sammen for å utveksle erfaringer og knytte vennskapsbånd.

På hvilken måte vil dette behovet bli ivaretatt i det nye kompetanse- senteret?"


Les hele debatten