Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

Datert: 24.02.1994
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 02.03.1994 av justisminister Grete Faremo

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "I brev av 2. september 1993 anmodet Tiny Transport A/S om veiledning i henhold til forvaltningslovens § 11 overfor Oslo fylkesskattekontor vedrørende krav som måtte møtes for at selvstendig næringsdrivende kunne påta seg kjøreoppdrag formidlet av selskapet. I et uakseptabelt og misvisende svar av 12. november 1993 nektes veiledning gitt.

Vil finansministeren sørge for at klar, konkret og entydig veiledning nå blir gitt?"


Les hele debatten