Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til finansministeren

Datert: 25.02.1994
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 02.03.1994 av justisminister Grete Faremo

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): "Det finst ein del spesialkonstruerte bilar som forureinar mindre enn vanlege bilar.

Vil statsråden ta initiativ til å redusere eingongsavgifta på slike bilar, for å stimulere til import og salg av meir miljøvenleg kjøretøy?"


Les hele debatten