Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til justisministeren

Datert: 25.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av justisminister Grete Faremo

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Det er kjend at forsikringstakarar ikkje har tilgjenge til opplysningar om seg sjølv dersom desse er manuelt lagra i forsikringsselskapa.

Vil statsråden fremja forslag om endring av lov om personregistre slik at dette blir mogleg?"


Les hele debatten