Spørretimespørsmål fra Dag Jostein Fjærvoll (KrF) til nærings- og energiministeren

Datert: 12.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Spørsmål

Dag Jostein Fjærvoll (KrF): "Like før jul aksepterte et flertall i Stortinget at driftssentralen som del av Glomfjordutbyggingen kunne kjøres fra Narvik i stedet for som lovt i delt løsning med Glomfjord.

Er det nå på gang ny omorganisering i Statkraft som kan få betydning også for de garanterte 32 faste arbeidsplassene i Glomfjord, og hva visste i så fall departementet om dette ved behandlingen i Stortinget i desember?"


Les hele debatten