Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til nærings- og energiministeren

Datert: 18.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Et offentlig utvalg har beregnet at de totale kostnadene for å fjerne installasjonene i Nordsjøen kan beløpe seg til 50 mrd. kroner. Dette reiser spørsmål om hvilken strategi myndighetene skal følge med hensyn til alter- native disponeringer av plattformer.

Vil statsråden legge fram en samlet plan for avslutningsfasen i olje- virksomheten med sikte på gjenbruk og gjenvinning av installasjonene?"


Les hele debatten