Spørretimespørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til nærings- og energiministeren

Datert: 24.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): "Enkelte representanter fra næringslivet stiller spørsmål om bruker- vennligheten ved dagens organisering av Statens nærings- og distriktsutvik- lingsfond på regionalt plan. Samtlige av landets fylkesordførere samlet seg nylig om et felles vedtak om at "Alle regionalpolitiske virkemidler må samles i en instans i hvert fylke".

Vil nærings- og energiministeren vurdere en gjennomgang av organiseringen av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond på det regionale plan?"


Les hele debatten