Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 24.02.1994
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 02.03.1994 av helseminister Werner Christie

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Det er nå tre år siden Røkke-utvalget la fram sin innstilling. Retts- sikkerheten med hensyn til blant annet bruk av tvang for ca 50 000 alders- demente, ansatte i kommunehelsetjenesten og tusenvis av psykisk utviklings- hemmede er svært urovekkende.

Ut fra denne alvorlige situasjonen, kan Stortinget forvente å få seg forelagt et lovutkast på dette området i løpet av våren 1994?"


Les hele debatten