Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til sosialministeren

Datert: 24.02.1994
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 02.03.1994 av helseminister Werner Christie

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Bærum kommune har gjennomført en ny form for privatisering av kommunale tjenester. Hjemmebaserte tjenester legges nå ut på anbud til frivillige organisasjoner. Dette er tjenester som tidligere har vært utført av kommunalt ansatte.

Er Bærum kommunes nye praksis overensstemmende med prinsippene i Regjeringas helse- og sosialpolitikk?"


Les hele debatten