Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til statsministeren

Datert: 11.03.1994
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 16.03.1994 av justisminister Grete Faremo

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Under beredskapsøvinga Totex-93 var flyktningar og personar som driv solidaritetsarbeid for flyktningar, ein sentral del av trussels- og fiende- biletet som militære og sivile myndigheiter trena seg på å kontrollere og bekjempe.

Var det riktig å bruke Totex-93 til å trene opp både sivilt byråkrati og militærapparatet mot slike innanrikspolitiske målgrupper?"


Les hele debatten