Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til landbruksministeren

Datert: 25.02.1994
Besvart: 16.03.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Lillesand kommune har fått godkjent eigen vedtekt til konsesjonslovas § 5, for å sikre at heilårsbustader ikkje blir kjøpte opp til fritidsføremål. I strid med lokale vedtak har fylkeslandbruksstyret gjeve konsesjon for kjøp og bruk av eigedomen Kviviga - gnr. 42 bnr. 29 - til fritidsføremål.

Vil statsråden medverke til ein fornya gjennomgang av denne saka?"


Les hele debatten