Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

Datert: 09.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): "I Dagens Næringsliv 8. mars 1994 er det vist til at 10-15 000 arbeids- plassar er i fare innafor næringsmiddelindustrien ved eit EU-medlemskap. Opplysningane er henta frå ein rapport som er utarbeidt for Regjeringa.

Dersom det er grunn til å feste lit til at virkningane blir slik, kva for varige tiltak vil landbruksministeren setje i verk for å hindre at så mange arbeidsplassar i næringsmiddelindustrien blir borte?"


Les hele debatten