Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 09.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Nobø Tipro AS vurderer å flytte sin produksjon fra Trondheim til Leksvik med støtte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND). Divisjonsdirektør Hansen i SND sier til Adresseavisa 5. mars 1994 at han ser positivt på søknaden. Nobø Tipro AS har totalt søkt om 10 mill. kroner fra SND for å flytte nesten 100 eksisterende arbeidsplasser.

Mener statsråden dette er i tråd med intensjonene i SND, og vil statsråden legge til rette for at bedriften kan forbli i Trondheim?"


Les hele debatten