Spørretimespørsmål fra Arild Lund (H) til miljøvernministeren

Datert: 11.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Arild Lund (H)

Spørsmål

Arild Lund (H): "Oppegård kommune har siden 1989 arbeidet med en reguleringsplan for strandområdet ved Ingierstrand. Direktoratet for Naturforvaltning hadde innsigelse til planen og meglingsmøtet ble avholdt hos Fylkesmannen 2. april 1993. Direktoratet har ennå ikke fulgt opp saken.

Vil statsråden nå sørge for at direktoratet reagerer?"


Les hele debatten