Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 02.03.1994
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): "Mange psykologistudentar i Noreg ventar på plass i embetsstudiet, nokon har venta inntil 3 år. Samstundes er det fleire hundre ledige psykologstillingar i Noreg.

Kva initiativ har statsråden teke for å auka kapasiteten på embetsstudiet frå komande studieår, og kva tiltak ser statsråden som aktuelle på kort og lengre sikt?"


Les hele debatten