Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 02.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Vårens eksamensavvikling i videregående opplæring står i fare på grunn av store problemer med å skaffe sensorer.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at eksamen kan gjennomføres på en forsvarlig måte for elever og privatister?"


Les hele debatten