Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Etterutdanningstilbud om lese- og skrivevansker og etablering av kontaktnett for spredning av informasjon om lesevansker skulle blant annet være departementets satsing, opplyste statsråden i spørretimen 10. februar 1993 som svar på hvilke tiltak han ville iverksette for å bedre norske skolebarns leseferdigheter.

Hvor langt er dette arbeidet kommet?"


Les hele debatten