Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.03.1994
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Ved Menighetsfakultetet kan mannlige prestestudenter nekte å ha øvelsesgudstjeneste sammen med kvinnelige medstudenter.

Vil statsråden ta initiativ for å få stoppet en slik praksis?"


Les hele debatten